Spotkanie w Zamościu

Spotkanie w Zamościu

19.09.2022r.

Bardzo interesujące spotkanie w Zamościu, wspólnie z posłami Katarzyną Lubnauer, Krzysztofem Grabczukiem i Stanisławem Żmijanem. Mieszkańcy z dużym zaangażowaniem dyskutowali na tematy edukacyjne. Przewijało się pytanie co z polską oświatą po dewastacji dokonanej przez ministrów obecnej władzy. Padały konkretne propozycje. Samorządy powinny tak kształtować sieć szkół, aby zapewniały dobry poziom edukacji. Elastyczna szkoła. Nie rewolucja, a ewolucja. Przywrócenie równych szans dla młodzieży wiejskiej i miejskiej. Szkoły międzygminne. No i powołanie Komisji Edukacji Narodowej – niezależnej od polityków instytucji, która będzie opracowywała podstawy programowe.