Wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

20-21.09.2022 r.

W Zamościu odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Temat obrad brzmiał: Metody promocji szkolnictwa zawodowego – „Zawodowy strzał w 10 – poznaj swoją
przyszłość”. Przed posiedzeniem posłowie zapoznali się z ofertą Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu.  Zwiedziliśmy  nie tylko szkołę, ale także warsztaty szkolne oraz specjalistyczne pracownie zawodowe i przedmiotowe (ZSP Nr 4 w Zamościu oraz  CKZ Nr 1 w Zamościu). Kolejnego dnia, w Ośrodku Sportu i Rekreacji  zaprezentowano nam zawody znajdujące się w ofercie publicznych ogólnodostępnych szkół ponadpodstawowych miasta Zamościa.