Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 27.10.2017 r.