Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 48 w dniu 28-09-2017

24. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 1837).

   Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Typowym dla PiS-u sposobem wprowadzacie państwo ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, tylko że w tej ustawie o finansowaniu zadań oświatowych dwa artykuły dotyczą subwencji oświatowej, a reszta to są dotacje i najważniejsza rzecz…

…zmiana Karty Nauczyciela. Dlaczego pani minister kłamie z mównicy sejmowej, mówiąc, że te zmiany są uzgodnione ze związkami zawodowymi, skoro wczoraj na posiedzeniu komisji edukacji związki zawodowe protestowały przeciwko tym stwierdzeniom, wyraźnie żądając usunięcia tego fragmentu z projektu ustawy? Pani minister, trzeba mieć odwagę i powiedzieć, że projekt jest pani, że pani tę kartę chce zmienić wbrew związkom zawodowym.

I chciałam pani powiedzieć, że nie po raz pierwszy samorząd spotkał się ze związkami zawodowymi. (Dzwonek) Po raz pierwszy samorząd spotkał się ze związkami zawodowymi chyba w 2008 czy 2009 r., kiedy byłam sekretarzem stanu i na takie spotkanie ich zaprosiłam.

A kiedy byłam ministrem zrobiliśmy wspólną konferencję prasową na temat zmian w Karcie Nauczyciela.