Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych