Studia z Przyszłością

Studia z Przyszłością

U progu wakacji wzięłam udział w gali finałowej konkursu „Studia z Przyszłością”. Konkurs współorganizowany jest przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Ma na celu wyłonienie programów i kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach, które cechują się innowacyjnością, dostosowaniem
do potrzeb rynku pracy oraz nowoczesnością przyjętych rozwiązań dydaktycznych.
Wśród nagrodzonych znalazły się studia prowadzone przez Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu czy Uniwersytet Gdański. Jeszcze raz gratuluję wszystkim laureatom.