Szczyt dla edukacji

Szczyt dla edukacji

23.11.2023 r.

W Warszawie uczestniczyłam w Szczycie dla Edukacji, organizowanym przez Sieć Organizacji Pozarządowych działających na rzecz edukacji. Wspólnie wypracowywaliśmy rozwiązania, które będą służyć polskiej szkole.