Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 19 w dniu 18-05-2016

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (druki nr 429 i 503).

 

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Omawiany dzisiaj projekt ustawy zmienia właściwie jeden artykuł, art. 255, ustawy o szkolnictwie wyższym, tj. dotyczy przesunięcia terminu na dostosowanie się uczelni do wymogów związanych z określeniem nazwy uczelni. Uczelnia może używać określonej nazwy w przypadku, gdy spełnia ściśle określone w ustawie warunki. Te ściśle określone w ustawie warunki gwarantują jakość pracy uczelni. To są warunki, które nie tylko wpływają na atrakcyjność tej uczelni dla studentów, ale też dają absolwentom tej uczelni gwarancję zatrudnienia na rynku pracy, gwarancję tego, że ich studia będą respektowane, będą doceniane przez pracodawców.

Wydaje się, że to jest tylko zmiana techniczna i oczywiście na ten moment ta zmiana jest do wprowadzenia, natomiast ten projekt ustawy dotyczy głębszego problemu, problemu jakości pracy uczelni, problemu określenia, czego państwo od uczelni wymaga i w jaki sposób państwo będzie te wymagania egzekwowało również od uczelni wyższych. Wszystkim nam zależy na tym, żeby nasze uczelnie wyższe były postrzegane dobrze, aby zapewniały kształcenie dobrej jakości. Wiemy i doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszystkie mogą nazywać się uniwersytetami. Są również potrzebne te uczelnie, które tej najwyższej oceny nie mają, one również są potrzebne w tych mniejszych miejscowościach, ale jednak państwo powinno dbać o to, aby kryteria spełniane przez uczelnie gwarantowały jakość pracy tych uczelni i żeby też były wizytówką i symbolem tej jakości pracy. Nie możemy ciągle robić kroku w tył i wycofywać się z tych wymagań w stosunku do uczelni.

Dlatego niezwykle istotne jest to, jakie plany ma Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jaka będzie determinacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w egzekwowaniu tych planów. Rąbka tajemnicy uchylił pan minister na posiedzeniu komisji edukacji, mówiąc, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowuje się do przeanalizowania tych warunków i zdefiniowania ich na nowo.

Bardzo bym jednak prosiła, aby te warunki, które będziecie państwo być może w najbliżej przyszłości proponować, nie odnosiły się do jednostkowych uczelni, ale gwarantowały rzeczywiście jakość pracy, aby z jednej strony były gwarantem tego, że uczeń studiujący na uczelni o określonej nazwie już z racji tego, że ta uczelnia nosi taką nazwę, ma zagwarantowaną wysoką jakość kształcenia i ma zagwarantowane docenienie na rynku pracy, nie tylko polskim, ale również międzynarodowym, a z drugiej strony aby uczelnie też chciały i były w stanie do tych warunków się dostosować.

Tak jak mówię, ta ustawa jest ustawą techniczną, przesuwającą termin, a więc nie wnosimy tutaj żadnych uwag. Dziękuję.