Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 19 w dniu 18-05-2016

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 433 i 504).

Dziękuję.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam dwa pytania, które wynikają z opinii KRASP dotyczącej tego projektu ustawy. Po pierwsze, czy państwo nie obawiacie się, że uczelnie nie zdążą z wpisaniem prac do systemu? Bo tam jest taki termin, który zobowiązuje uczelnie do uzupełnienia i wpisania prac, które powstały chyba po 30 września 2009 r. Są sygnały z uczelni, że ten termin jest za krótki.

I druga sprawa: Czy jest konieczne zmienianie regulaminów studiów w zakresie obowiązkowego sprawdzania pisemnych prac dyplomowych programami antyplagiatowymi? Uczelnie te mogą zmienić regulaminy do 30 kwietnia. Dzisiaj mamy już 18 maja (Dzwonek), więc ustawa na pewno przed 30 kwietnia nie wejdzie w życie. Dziękuję.