Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 21 w dniu 23-06-2016

Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Ja mam pytanie do minister edukacji narodowej. Pani minister, czy nie obawia się pani, że całkowita likwidacja sprawdzianu po VI klasie spowoduje, że nie będziemy mieli możliwości zbadania jakości pracy tych szkół? Przypomnę, że sprawdzian był po to, aby można było korygować to, co złego dzieje się w szkole, żeby można było poprawiać jakość szkoły. On nie oceniał szkoły, ale był wskazówką dla nauczycieli. Ja przypomnę, że w programie Platformy Obywatelskiej była likwidacja sprawdzianu, natomiast proponowaliśmy, aby jednak w 10% wytypowanych szkół robić badanie wyników nauczania, takie wewnętrzne, żebyśmy jako państwo mieli informacje, jak szkoły pracują, i żeby na bazie tych informacji można było budować politykę edukacyjną. Również to, o czym mówiła pani poseł Lubnauer, mamy projekt EWD, finansowany ze środków Unii Europejskiej, ale nie to jest ważne – projekt, który pokazuje postęp, jakiego dokonują uczniowie, pokazuje, czy rzeczywiście nauczyciele z uczniami pracują. Wyrzucenie całkowicie sprawdzianu, wpisanie tylko jakiegoś mało znaczącego (Dzwonek) zapisu, że Centralna Komisja Egzaminacyjna będzie mogła prowadzić badania, nie rozwiązuje problemu. Dziękuję. (Oklaski)