Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 21 w dniu 23-06-2016

Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Mam pytanie do pani minister edukacji narodowej. Czy szanuje pani swoje słowa i kiedy pani mówi prawdę? Czy pani mówi prawdę, stojąc przed samorządami terytorialnymi, czy pani mówi prawdę, stojąc przed Sejmem, czy pani mówi prawdę, stojąc przed nauczycielami?

Bo za każdym razem mówi pani co innego i te głosy się wykluczają. W trakcie debaty zorganizowanej przez samorządy wielokrotnie przepraszała pani samorządy za wyprowadzenie bez konsultacji z samorządami sześciolatków ze szkół i obiecywała pani samorządom, że żadnej zmiany dotyczącej samorządów nie dokona pani bez konsultacji z samorządami. Gdzie jest pani słowo? Gdzie jest pani honor? (Oklaski) Dzisiaj wprowadza pani rękami swoich posłów do ustawy samorządowej poprawki, które nie równoważą, poprawki, które mówią, że to kurator oświaty będzie decydował o wszystkim, co się dzieje w szkole…

(Poseł Marzena Machałek: Nieprawda. To jest kłamstwo.)

…kurator, który jest organem administracji rządowej, kurator, który chyba będzie słuchał prezesa, a nie, jak pani poseł Machałek w chwili szczerości powiedziała… tych, którzy rządzą na terenie samorządu…

…a których pani poseł nazwała sitwą. (Oklaski) Jak można mówić (Dzwonek) o szanowaniu lokalnej społeczności, nazywając władze samorządowe i ludzi tam na dole sitwą? To jest naprawdę skandal.