Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 33 w dniu 16-12-2016

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 (druki nr 881, 1094 i 1094-A) – trzecie czytanie.

Poseł Krystyna Szumilas:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Posłowie Prawa i Sprawiedliwości przepchnęli przez Sejm projekt ustawy Prawo oświatowe. Prawdopodobnie dzisiaj senatorowie przegłosują to bez refleksji, bez poprawek. Zmuszacie samorządy do ponoszenia kosztów związanych z reformą. Nie mają na to pieniędzy, nie wzrasta subwencja oświatowa, nie wzrasta dotacja, dlatego proponujemy stworzenie rezerwy na przygotowanie reformy w wysokości 900 mln zł. Mam nadzieję, że państwo to poprzecie.

I dziennikarze muszą zostać w Sejmie.

retransmisja wypowiedzi