Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 46 w dniu 12-01-2022 (1. dzień obrad)

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 46 w dniu 12-01-2022 (1. dzień obrad)

retransmisja wypowiedzi

2. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1812 i 1895).

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Dzisiejsza debata nie jest zwykłą dyskusją nad przyjęciem kolejnej fatalnej ustawy, bo ta ustawa rzeczywiście powinna nazywać się ustawą o ręcznym sterowaniu szkołą przez polityków i odebraniu rodzicom prawa do wychowania.

Dlatego dzisiejsza debata ma fundamentalne znaczenie dla wychowania kolejnych pokoleń Polek i Polaków. Dzisiaj Sejm zadecyduje, czy polska szkoła będzie szkołą odpowiadającą na potrzeby dzieci i będzie służyła ich przyszłości zgodnie z oczekiwaniami ich rodziców, czy też będzie wychowywała ludzi zniewolonych, podporządkowanych, podatnych na propagandę partii rządzącej. To jest fundamentalne znaczenie tej ustawy. (Oklaski)

O wolną szkołę walczą organizacje pozarządowe, samorządy, nauczyciele, związki zawodowe, rodzice i uczniowie. Walczą z władzą, która nie rozumie znaczenia słów: wolność, demokracja, niezależność, otwartość, szczerość, tolerancja. Walczą z władzą, która nie rozumie, jak bardzo ważne jest znaczenie tych słów dla wychowania mądrego, odpowiedzialnego za siebie i innych Polaka patrioty dbającego o dziedzictwo swojej ojczyzny i o jej przyszłość. Te śmiechy o tym świadczą. Chichotem historii jest też to, że musimy walczyć…

(Poseł Joanna Borowiak: Likwidowaliście historię.)

…o wolną szkołę, bo chce ją zlikwidować partia, która mieni się spadkobierczynią idei ˝Solidarności˝, ale marzenia ˝Solidarności˝ o wolnej i niezależnej szkole wyrzuca do kosza. (Oklaski) Chcecie dowodów?

Otóż pierwszy cytat pochodzi z ustawy z 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania: Wszelka pozaszkolna działalność oświatowa i wychowawcza oraz inne formy pracy z dziećmi podlegają nadzorowi ministra edukacji. 1961 r. – czym to się różni od zapisu proponowanego dziś przez ministra Czarnka? Niczym, bo minister chce, aby tak jak w czasach słusznie (Oklaski) minionych kurator, jego polityczny namiestnik, miał nieograniczoną kontrolę nad szkołami i mógł zablokować zajęcia pozalekcyjne zaproponowane przez rodziców. PiS stawia polityka, kuratora oświaty ponad rodzicami. (Oklaski) Ponad rodzicami stawia człowieka nominowanego przez PiS, wiernego PiS i PiS-owskiej ideologii wtłaczanej do polskich szkół. A intelektualnym wzorem jest pani kurator Nowak.

I drugi cytat, pochodzący z uchwały programowej pierwszego zjazdu ˝Solidarności˝ z października 1981 r. Słuchajcie uważnie: Kultura i oświata nie mogą być wykorzystywane do narzucania jednolitych przekonań oraz kształtowania postaw uległości i bierności. (Oklaski) 1981 r., ˝Solidarność˝: oświata nie może być wykorzystywana do narzucania jednolitych przekonań. A co dziś robi PiS? Chce wymusić na szkole narzucanie jednolitych przekonań, chce wymusić na nauczycielach modelowanie ludzi uległych i biernych, bo tylko tacy będą, jak mówi marszałek Terlecki, prawdziwymi patriotami głosującymi na PiS.

Tym projektem uderzacie w fundamenty edukacji naszych dzieci, kneblujecie usta nauczycielom, związujecie ręce rodzicom. Tego chcecie? Dlaczego za tym projektem głosujecie? (Oklaski) Bo uważacie, że szkoła ma służyć państwu, a nie dziecku. Bo uważacie, że lepiej od rodziców wiecie, jak oni mają wychowywać swoje dzieci. Bo w waszych szeregach wciąż żywy jest sentyment, aby państwo za pomocą kuratorów oświaty wychowywało obywateli. Bo ważniejsze od wiedzy są dla was przesądy i ideologiczna zaciekłość. Bo myślicie, że niewiedza i złe emocje budowane na niechęci do wszelkiej różnorodności i odmienności są drogą do utrzymania władzy. To, co robicie, to katastrofa gorsza od ekonomicznej. To katastrofa moralna, która może przynieść fatalne skutki w procesie wychowywania młodych pokoleń Polaków.

Na koniec chcę państwu przypomnieć słowa Andrzeja Frycza Modrzewskiego, który, analizując rolę nauki i nauczycieli, pisał: Tam, gdzie rozum nie panuje, tam władza wyrodnieje w tyranię, a państwo staje się czymś barbarzyńskim i nieludzkim. Nie chcemy takiego państwa, nie chcemy takiej władzy i dlatego składamy wniosek o odrzucenie tego projektu w całości.