Z kontrolą w Małopolskim Kuratorium Oświaty

Z kontrolą w Małopolskim Kuratorium Oświaty

18.01.2022r.

Wspólnie z posłami Koalicji Obywatelskiej Aleksandrem Miszalskim oraz Markiem Sową, na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2018 r. poz. 1799 z późn. zm.) po uprzednim zawiadomieniu w formie pisemnej, przeprowadziliśmy kontrolę poselską w Małopolskim Kuratorium Oświaty.

Podstawą do przeprowadzonej kontroli stał się wywiad dla stacji „Radio Zet” z dnia 7 stycznia br. w trakcie którego stwierdziła Pani Kurator, że: „Myli się ogromna rzesza ludzi, która w ten sposób to pojmuje. Do tej pory obowiązywało prawo, że dyrektor wpuszczał do szkoły organizację i powinien pytać o zgodę rodziców. Tymczasem na 800 zgłoszonych spraw w 400 przypadkach okazało się, że rodzice nie byli w ogóle pytani” .

Pytaliśmy o szczegóły tych zgłoszeń, zakres czasowy oraz wykaz organizacji, których dotyczyły zgłoszenia.

Pani Kurator Barbara Nowak, na początku wizyty przekazała nam pismo, stanowiące odpowiedź na przesłany wniosek o dostęp do informacji oraz dwa załączniki. Pierwszym z nich był raport stworzony przez organizację Ordo Iuris, drugim, sporządzona na potrzeby kontroli “Lista organizacji zidentyfikowanych w trakcie trwania kampanii “Chrońmy dzieci”, które prowadziły zajęcia w szkołach bez wiedzy rodziców. Pani Kurator wyjaśniła, że dane które zaprezentowała w wywiadzie opierały się wyłącznie na danych zawartych w przedłożonym raporcie oraz informacjach, które przekazała jej stowarzyszenie “Rodzice chronią dzieci” znanego m.in. z działań przeciwko szczepieniom, a nie swojej wiedzy jako Kurator Oświaty.  Z jej wypowiedzi wynikało, iż przedstawiony jej przez Ordo Iuris dokument został przez nią bezrefleksyjnie przyjęty i nie podjęła ona jakichkolwiek działań celem sprawdzenia zawartych w nim informacji oraz skontrolowania zawartych w nim przypadków, w których doszło do naruszenia prawa. Swoje rażące niedopełnienie obowiązków, tłumaczyła tym, że w jej odczuciu organizacja Ordo Iuris słynie ze skuteczności i doprowadzania spraw do końca. Niestety nie uzyskaliśmy informacji  ile podobnych zgłoszeń skierowanych zostało bezpośrednio do małopolskiej kuratorki i czy doczekały się reakcji z jej strony.

Kurator Nowak przedstawiła listę organizacji, stowarzyszeń i fundacji, rzekomo „realizujących strategie stopniowej destrukcji norm społecznych” mających na celu „zamierzoną seksualizację pod pozorem edukacji” (cytat z listy załączonej przez panią kurator), sporządzoną na podstawie materiałów przekazanych jej przez Ordo Iuris oraz Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci, będących, jak sama mówi, źródłem podawanych wcześniej przez nią danych i wypowiadanych publicznie tez. Lista zawiera 203 organizacje, w tym:

“Wysoka szkodliwość tychże działań wpływa nie tylko na dzieci i młodzież, ale również na kondycję całego społeczeństwa” można przeczytać w przekazanym przez panią kurator komentarzu do listy.

Zawnioskowaliśmy o przygotowanie wykazu zgłoszeń, które wpłynęły w ostatnich latach do Kuratorium oraz dokumentacji przebiegu ewentualnych kontroli, przeprowadzonych w ich sprawie na wniosek pani kurator. Termin na odpowiedź został wyznaczony na piątek 21.01.2022 r.