Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 50 w dniu 25-10-2017

retransmisja wypowiedzi

2. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druki nr 1837 i 1897).

Poseł Krystyna Szumilas:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Opinia publiczna ma prawo do prawdy, nie do zmanipulowanych wypowiedzi. Ja mówiłam o nauczycielach stażystach, którym wydłuża się staż i którym nie daje się podwyżek rekompensujących to wydłużenie stażu.

Pani Minister! Pani minister, pani minister… Pensja zasadnicza stażysty 2 tys. zł przekroczyła w 2010 r. My podwyższyliśmy wynagrodzenie stażysty o 72%. Państwo w ciągu 2 lat daliście tylko 35 zł. I nie mówimy o tym z pogardą, to wy  nie zauważacie potrzeb młodych ludzi, chcecie oszczędzać. Z tej mównicy pani minister powinna mówić prawdę, a nie wmawiać opinii publicznej, że wy teraz nagle robicie coś (Dzwonek) dobrego dla młodych nauczycieli. To jest nieprawda.