Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 50 w dniu 25-10-2017

retransmisja wypowiedzi

3. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (druki nr 1851 i 1899).

Poseł Krystyna Szumilas:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szkoły, które teraz korzystają ze sprzętu komputerowego, korzystają z Internetu, nawet tego wolniejszego, na pewno na tym projekcie skorzystają, natomiast w tyle zostaną te szkoły, które nie mają sprzętu. Zresztą w projekcie państwo zapisaliście, że to z inicjatywy samorządu i szkoły Internet będzie podłączany do placówki oświatowej, więc tam, gdzie nie będzie sprzętu, nie będzie też zainteresowania tym, żeby szkołę podłączyć do Internetu.

Ten projekt załatwia tylko niewielką część problemu. Do tego, żeby dzisiejsza szkoła była nowoczesna i rzeczywiście korzystała z możliwości, jakie daje dostęp do Internetu, jakie daje postęp technologiczny, jest potrzebne wyposażenie szkół w mobilne pracownie komputerowe, dostarczenie do szkół sprzętu, na którym z tego dostępu będą mogły korzystać. Nie wystarczy mieć dostęp do paliwa, trzeba mieć samochód, którym będzie można pojechać, a tego w szkołach nie ma.

Program ˝Aktywna tablica˝ to jest 14 tys. na szkołę, jeszcze przy wkładzie własnym samorządu terytorialnego, więc jest to program przereklamowany (Dzwonek), który na pewno nie rozwiąże problemu. Dlaczego nie korzystacie państwo z doświadczeń ˝Cyfrowej szkoły˝ i nie kontynuujecie, nie zabezpieczyliście pieniędzy na wyposażenie szkół w sprzęt?