Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 50 w dniu 27-10-2017

 

retransmisja wypowiedzi

2. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Poseł Krystyna Szumilas:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do pani minister, jak to jest: Czy przedszkolak, sześciolatek, który chodzi do zerówki, jest uczniem, czy nie? Bo raz pani mówi, że jest uczniem, a raz pani mówi, że nie. Wykreślacie z ustawy o systemie oświaty możliwość przekazywania subwencji oświatowej na sześciolatka w nauczaniu domowym. To jest 414 przedszkolaków w Polsce. Nie chcecie państwo pomóc rodzicom, pomóc samorządom w dobrym przygotowaniu tego sześciolatka do edukacji szkolnej. Kiedy pani mówi prawdę? Wtedy, kiedy sześciolatek potrzebny jest do ideologicznych wystąpień, czy wtedy, kiedy chce pani oszczędzać w budżecie państwa na edukacji sześciolatków? Dziękuję.