Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 50 w dniu 27-10-2017

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisja.xsp?documentId=5A7DDD93069C91EDC12581C900372E7A&symbol=WYPOWIEDZ_TRANSMISJA

2. punkt porządku dzienego:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Poseł Krystyna Szumilas:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wycofując się z obniżenia wieku szkolnego, oszukaliście samorządy na 1 mld zł. Gdyby sześciolatek był w szkole, samorządy z tego tytułu otrzymałyby 2,5 mld zł, dzisiaj otrzymują tylko 1,4 mld zł. Przy wycofaniu się z obniżenia wieku szkolnego obcięliście dotację przedszkolną o ponad 300 mln zł. Dlatego proponujemy, żeby wrócić do dotacji przedszkolnej z 2013 r. i zwiększyć dotację na jednego przedszkolaka. To realnie poprawi sytuację finansową samorządów i sytuację dzieci w przedszkolach. Pozwoli to na to, żeby rzeczywiście sześciolatek w przedszkolu mógł się uczyć. (Dzwonek) A przy rekonstrukcji rządu proponuję przemianować ministerstwo edukacji na Ministerstwo Prawdy Orwella.