Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 50 w dniu 27-10-2017

retransmisja wypowiedzi

2. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Poseł Krystyna Szumilas:

Wprowadzacie państwo dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych dopiero w 2022 r. My proponujemy, aby ten dodatek za wyróżniającą pracę był od 1 września 2018 r. dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego. Czym się różni nauczyciel mianowany z wyróżniającą oceną od nauczyciela dyplomowanego? Pieniądze są, bo państwo w OSR podaliście, że dzięki wydłużeniu terminu awansu zawodowego sfinansujecie dodatek za wyróżniającą pracę i zostanie wam jeszcze 200 mln zł. Chcecie te 200 mln zł wyrwać nauczycielom z kieszeni, a my proponujemy, żeby te 200 mln zł dać nauczycielom, jeżeli już się uparliście na taką formę, w formie dodatku za wyróżniającą pracę.