Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 50 w dniu 27-10-2017

retransmisja wypowiedzi

2. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Poseł Krystyna Szumilas:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Presja ma sens. Dobrze, że państwo wycofaliście się z takiego przejścia, wynagradzania nauczycieli na początku miesiąca i przesunięcia tego na koniec miesiąca, bez rekompensaty finansowej. Bardzo dobrze, że posłuchaliście naszych głosów. Szkoda jednak, że nie wykorzystaliście czasów prosperity finansowej, o której opowiada pan premier Morawiecki, i nie zrobiliście tego przesunięcia, dając nauczycielom rekompensatę finansową. Wtedy i samorządy, i błąd w karcie, i nauczyciele byliby zadowoleni, a państwo zrobilibyście dobrą rzecz. Będziemy głosować za tą poprawką, bo jest to nasza poprawka, ale szkoda, że państwo wyrzucicie naszą poprawkę dotyczącą zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli  i przesunięcia bezboleśnie wynagrodzenia z początku miesiąca na koniec miesiąca.