Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 50 w dniu 25-10-2017

retransmisja wypowiedzi

2. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druki nr 1837 i 1897).

Poseł Krystyna Szumilas:

Może 1,5 minuty, pani marszałek?

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Mam pytanie: Dlaczego rząd Prawa i Sprawiedliwości tak bardzo pogardza młodymi ludźmi i tak bardzo utrudnia im życie? Nie rozmawiacie z rezydentami, nie dajecie 500+ na pierwsze dziecko, a dzisiaj uderzacie w stażystów, wydłużając im staż do 2 lat i nie rekompensując tego finansowo. Oszczędzacie na nauczycielach, bo corocznie oszczędzicie 200 mln zł z tytułu wydłużenia awansu zawodowego, i to są oszczędności, których nie przeznaczacie na inne wydatki. Wydłużacie stażystom staż, nie dając podwyżki.

Platforma Obywatelska razem z PSL-em podniosła wynagrodzenia stażystów o 72%, a wy w ciągu 2 lat zdołaliście podwyższyć im wynagrodzenia – uwaga – o 35 zł brutto. (Oklaski) Za to ten młody człowiek ma założyć rodzinę, za to ten młody człowiek (Dzwonek) ma przygotować się do dorosłego życia i zacząć to dorosłe życie.

I jeszcze jedno pytanie, dotyczące tej oceny moralnej. Pani minister, jaką ocenę moralną otrzymają nauczycielki, które ubrały się na czarno w dniu protestu kobiet? Jaką ocenę otrzyma nauczyciel, który zamieścił link do ˝Ucha prezesa˝? Jaką ocenę otrzyma nauczyciel, który zaprosi do szkoły Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy? A jaką ocenę otrzyma nauczyciel, który pójdzie dziesiątego do Warszawy razem z prezesem Kaczyńskim, jak to zrobiła pani kurator małopolska?

Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska:

Dziękuję bardzo.

Poseł Krystyna Szumilas:

Dyskryminujecie nauczycieli i chcecie ich oceniać według własnej miary.