Konsultacje Polska Seniora

Konsultacje Polska Seniora

W ramach projektu Polska Seniora posłanki Platformy Obywatelskiej oraz znani i lubiani seniorzy odwiedzą wszystkie województwa, wiele powiatów i gmin – po to, by wymienić z Wami pomysły i doświadczenia, posłuchać o Waszych spostrzeżeniach i uwagach. Dzięki tym spotkaniom powstanie duży projekt programowy obejmujący obszar związany z seniorami.

Szczegółowe informacje na temat tego przedsięwzięcia znaleźć można pod adresem http://www.polskaseniora.pl/