Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 14 w dniu 16-03-2016

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druki nr 280 i 319).

Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mnie bardzo intryguje to hasło: likwidujemy biurokrację. Mam pytanie do pani minister. Czy to prawda, co pani mówiła na posiedzeniu komisji, że nauczyciele, jeżeli będą prowadzić dodatkowe zajęcia poza planem, będą musieli je zanotować w dzienniku zajęć lekcyjnych, czyli i tak będą musieli tę biurokrację prowadzić, bo ze względu na bezpieczeństwo, przede wszystkim ucznia, ta biurokracja będzie musiała być? Czy prawdą jest to, że teraz będą co tydzień to wpisywać, a nie tak jak było w projekcie, jak było to realizowane do tej pory, że rozliczali się z tych godzin raz na pół roku? Ten system był bardzo elastyczny. To po pierwsze.

A więc z mojego oglądu wynika, że biurokracja nie zniknie, będzie się miała dobrze. Nauczyciele, jeżeli będą pracować, jeżeli dostaną pieniądze, i tak będą tę biurokrację musieli prowadzić. Dziękuję.