Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 14 w dniu 16-03-2016

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druki nr 280 i 319).

 

Panie Marszałku! Pani Minister! Widzę, że pani minister chce ubezwłasnowolnić opozycję, ale zapewniam, to się nie da.

Po pierwsze, nie odpowiedziała pani na pytanie bardzo precyzyjne i proste: Czy nauczyciele będą pracować dodatkowo w ramach zajęć statutowych, czyli za darmo, czy nie będą pracować, co będzie oznaczać, że nie ma godzin zajęć dodatkowych dla uczniów? Nie odpowiedziała pani na to pytanie, a więc coś jest na rzeczy.

Chciałam panią minister zapewnić, że jestem zawsze tam, gdzie coś ważnego dzieje się dla edukacji, że nie jestem ekspertem w Związku Miast Polskich. Po prostu dowiedziałam się, że jest komisja, zadzwoniłam, pojechałam, z własnej inicjatywy, nikt mnie tam nie zapraszał.

I chciałam pani minister powiedzieć, że moja babcia również mówiła, moja babcia mówiła: Prawda jest jak oliwa, zawsze sprawiedliwa, zawsze na wierzch wypływa. Pani minister, prawda o tych waszych oszustwach również na wierzch wypłynie. Dziękuję.