Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 14 w dniu 18-03-2016

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

 

Poseł Krystyna Szumilas:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do pani minister: Pani minister, kiedy pani oszukuje?

(Poseł Barbara Dziuk: Boże…)

Czy wtedy, kiedy pani mówi: likwidujemy godziny karciane, dając nadzieję nauczycielom, że poza pensum nie będą musieli dodatkowo pracować? Czy oszukiwała pani w radiu, mówiąc, uwaga, cytuję: Likwidacja kółek i zajęć pozalekcyjnych to oczywiście mit i niepotrzebna dyskusja, bo jest jeden artykuł w Karcie Nauczyciela funkcjonujący od zawsze, który mówi o 40-godzinnym czasie pracy i dyrektor będzie mógł zmusić nauczyciela do dodatkowej pracy? Kiedy pani oszukuje?

Proszę, zostawmy to tak, jak jest teraz, sprawiedliwie. Każdy nauczyciel będzie miał dwie dodatkowe godziny. To nie jest praca za darmo. My wynegocjowaliśmy ze związkami zawodowymi i podnieśliśmy pensję nauczycieli o 50%. Podnieście pensje nauczycieli o 50% i nie mydlcie im oczu.