Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 14 w dniu 18-03-2016

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

 

Pani minister, nie chcę być złośliwa. Pan marszałek jest złośliwy, ale trudno.

(Poseł Barbara Dziuk: Nie, jest super.)

Ja nie chcę być złośliwa.

(Poseł Barbara Dziuk: Nie, absolutnie.)

Nie słyszę, co tutaj się za mną dzieje, ale chciałam… Nie chcę być złośliwa, dlatego trudno mi zacytować… (Wesołość na sali)

(Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska: Będę złośliwa.)

(Poseł Ewa Kopacz: Oczywiście, bo natury się nie zmieni.)

…zdanie samorządowca, pani, która wyszła z panelu i powiedziała: dowiedziałam się, jak się panele składa.

(Poseł Krystyna Pawłowicz: Skarżypyta.)

A więc, pani minister, naprawdę proszę słuchać…

(Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska: Ale o co chodzi?)

(Poseł Piotr Kaleta: Wyście słuchali.)

…tych ludzi, którzy przychodzą na debaty, z tymi ludźmi dyskutować i nie zaklinać rzeczywistości. Nie mówić o tym, co pani się wydaje, że jest. Ja chciałam pani przypomnieć, żeby pani sobie przeczytała prasowe doniesienia z debaty, którą pani zorganizowała w Ministerstwie Edukacji Narodowej. 1800 ekspertów, minister, który wychodzi z sali, minister, który w ogóle nie rozmawia z tymi ludźmi. Tak wyglądają debaty. A więc proszę nie zaklinać rzeczywistości, proszę słuchać również tych, którzy mają do powiedzenia więcej i którzy coś wiedzą na temat edukacji. (Poruszenie na sali, oklaski)

(Głosy z sali: Ooo…)