Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 14 w dniu 18-03-2016

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Ja mam tylko krótkie pytanie. Ta poprawka jakby zabezpiecza, że nauczyciele nie będą musieli pracować więcej niż 2 godziny, a rodzice będą wiedzieli, że zajęcia dodatkowe w szkołach są. W takim razie czy klub PiS jest w stanie przynajmniej taką poprawkę poprzeć, która zapobiegnie konfliktom w szkołach? Ja wiem, że ona nie jest doskonała, ale jest Senat i można by ją tam poprawić. Dziękuję.