Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 31 w dniu 29-11-2016

5. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo oświatowe (druk nr 1030).

  6. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (druk nr 1031).

  Pani Marszałek! Pani Minister! Ja prosiłabym, składam wniosek formalny, o 10-minutową przerwę, ponieważ pod Sejmem protestują rodzice.  Pani minister bardzo dużo mówiła o konsultacjach społecznych – ma szansę, żeby wyjść do rodziców i porozmawiać z rodzicami, rzeczywiście powiedzieć im o tym, co chce zrobić, ale przede wszystkim po to, żeby wysłuchać ich głosu. Pani minister 10 minut dla rodziców.