Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 31 w dniu 30-11-2016

6. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe.

 Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja najpierw pani poseł Machałek odpowiem: Nie warto pytać minister edukacji, bo ona jeszcze ani jednego słowa prawdy z tej mównicy nie powiedziała. (Oklaski) Pokazują to nauczyciele, pokazują to rodzice, pokazują to dziennikarze, a pani minister ciągle to samo.

Pani minister, ja rozumiem, że pani już straciła wiarę w to, że społeczeństwo popiera tę reformę, i musiała pani ogłosić projekt zmiany w systemie edukacji, projekt dla państwa Elbanowskich za 2,3 mln zł na promocję zmian w edukacji. Czy to jest zapłata za poparcie wyborcze, czy kolejna tuba propagandowa? Czy pani wie, że fundacja państwa Elbanowskich wydaje 70% na płace, a 70% z 2,3 mln (Dzwonek) to 1,6 mln? Czy taki jest cel ustawy, żeby dać państwu Elbanowskim pieniądze?