Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 31 w dniu 30-11-2016

5. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo oświatowe.

Poseł Krystyna Szumilas:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani minister, my tu udowodniliśmy już pani minister, że kłamie pani w wielu sprawach. W uzasadnieniu ustawy pani minister powoływała się na głosy rektorów uczelni wyższych, ale nie wystąpiła o opinię rektorów do KRASP-u. Zrobił to przewodniczący komisji edukacji. I przeczytam kilka fragmentów z tej opinii. Ostatnie zdanie: Same przesłanki merytoryczne wskazują jasno, że przedłożone projekty ustaw należy zaopiniować negatywnie. To jest to zdanie. A teraz będzie mocno. Mówicie państwo o liceach ogólnokształcących, o konieczności wydłużenia tego okresu. Otóż rektorzy w swojej opinii napisali: Wyjątkowo słabo uzasadniono potrzebę wydłużenia liceum ogólnokształcącego do 4 lat, odwołując się wyłącznie do epitetów  i do tego, co nosi w badaniach społecznych nazwę niepotwierdzonych tez.

Państwo niszczycie polską edukację kłamiecie, że macie za sobą rektorów, samorządy i nauczy…