Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 32 w dniu 14-12-2016 (2. dzień obrad)

8. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe.


Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do rządu. Dlaczego chcecie wprowadzić nieprzygotowaną reformę? Ja wiem: nie słuchacie samorządów, nie słuchacie nauczycieli, nie słuchacie naukowców, nie słuchacie ludzi, ale może przynajmniej posłuchacie sondaży? Sondaże… Akceptacja dla likwidacji gimnazjów dramatycznie spadła i przyczyniła się do tego przede wszystkim pani minister Zalewska, przygotowując chaotyczną reformę. Dzisiaj poniżej 40% wyborców – również w waszym elektoracie to poparcie spadło – jedynie poniżej 40% wyborców jest za tą reformą, więc więcej jest tych, którzy są jej przeciwni. Pamiętajcie o tym, że jak samorządy pokażą sieć to poparcie dramatycznie spadnie. Rodzice odwrócą się od was.

Lecicie jak ćma do ognia.  Zapłacicie za to, zapłacicie.