Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 32 w dniu 14-12-2016

8. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dlaczego pani minister edukacji pozwala na to, żeby obecni czwarto-, piąto-, szóstoklasiści opuścili szkołę podstawową z brakami? Przyznała to w komisji i pani minister, i pani wiceminister. Otóż obecnie uczniowie klas IV, V i VI idą starą podstawą i mają, przechodząc do klasy VII, uczyć się zgodnie z nową podstawą, przez co nie będą realizowali pewnych tematów, nie będą realizowali całej podstawy programowej. Proponuję dla dobra tych dzieci, pani minister, żeby pozostawić im starą podstawę programową. Jeżeli chodzi o lata, to się zgadza, a rodzice naprawdę nie będą się martwić o dzieci, będą się mniej martwić, jeżeli będą mieli  świadomość, że dzieci nie skończą szkoły podstawowej z brakami.