Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 32 w dniu 14-12-2016

8. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dlaczego pani minister kłamie?

Przecież cały czas opowiada opinii publicznej, że nie zostaną zwolnieni nauczyciele, a tutaj wprost w czterech artykułach wpisuje, że dyrektor ma obowiązek zwolnić nauczyciela przy tych zmianach. Jak spojrzycie w oczy polskim nauczycielom? Dlaczego tak kłamiecie? Dlaczego chcecie, aby nauczyciele w wyniku waszej reformy stracili pracę? Dlaczego oszukujecie polskich nauczycieli? Trzeba się nauczyć, pani minister, liczyć. Naprawdę, jeżeli się likwiduje szkołę, to nie ma siły, likwiduje się miejsca pracy i zwalnia się nauczycieli. Jeżeli nie chcecie ich zwalniać, zagłosujcie za tą poprawką.