Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 32 w dniu 14-12-2016

8. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Czy prawdą jest, że subwencja oświatowa jest dochodem jednostek samorządu terytorialnego, jest przeznaczona z budżetu państwa dla samorządu, żeby samorząd mógł realizować zadania oświatowe? Proponuję, pani poseł, żeby się troszkę douczyć i żeby policzyć. W 2007 r., kiedy państwo ustalaliście budżet, subwencja oświatowa dla samorządów wynosiła 27 mld, a kiedy my po 8 latach ustalaliśmy subwencję oświatową na 2015 r., wynosiła 40 mld zł. (Oklaski) Podnieśliśmy subwencję o 12 mld zł. Wy subwencji nie podnosicie. Każecie samorządom robić reformę za te same pieniądze i wiążecie samorządom ręce, bo pozytywna opinia kuratora oświaty (Dzwonek) co do sieci oznacza, że to nie samorząd będzie ustalał sieć tylko kurator oświaty.

A samorząd będzie za to płacił