Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 32 w dniu 14-12-2016

 

8. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! To jest bardzo ważna poprawka, bo ona wykreśla te artykuły, gdzie minister wprost zapisuje konieczność zwolnienia nauczycieli. Tam dyrektor nie ma wyboru, tam jest napisane, że tego nauczyciela trzeba zwolnić. To jest wbrew temu, co mówi pani minister, bo pani minister cały czas mówi, że nie będzie zwolnień nauczycieli, w kilku punktach zapisuje, że dyrektor może zwolnić nauczyciela, ale w tych punktach zapisuje, że musi zwolnić nauczyciela. Nie dajecie nauczycielom czasu na to, żeby mogli przejść ze szkoły do szkoły, uzupełnili kwalifikacje. Nauczycielom gimnazjum powiedzieliście, że są do niczego, że źle uczą, bo wypuszczają absolwentów którzy są źle przygotowani do następnego okresu kształcenia. Nie zwalniajcie nauczycieli. Nie róbcie tego tą ustawą.