Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 32 w dniu 14-12-2016

8. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Czy chce pani, żeby ta reforma się udała, to znaczy żeby można ją było wprowadzić bez chaosu, spokojnie? Ja się z nią nie zgadzam fundamentalnie, ale jak już ją chcecie wprowadzić, to wprowadźcie ją spokojnie, bez chaosu. My proponujemy, aby przesunąć termin wprowadzenia tej reformy na dzień 1 września 2025 r.

Samorządy będą miały czas na przygotowanie szkół podstawowych do uczenia się starszych uczniów. Nie każcie uczniom klasy VII i VIII uczyć się na placykach zabaw, nie każcie tym uczniom na placykach zabaw robić doświadczeń fizycznych i chemicznych. Te szkoły nie są przygotowane dla starszych uczniów. Jeżeli chcecie maluchy wtłoczyć do gimnazjów to też jest potrzebny czas na przygotowanie tych szkół, na kupienie małych krzeseł, na zrobienie tam placyków zabaw.  Dajcie samorządom czas na wprowadzenie tej reformy.