Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 32 w dniu 14-12-2016

8. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe.

Odrzucenie tego projektu spowoduje, że nie będzie terminu wejścia w życie tej ustawy, którą poprzednio uchwaliliśmy, więc jest jeszcze szansa na to, żeby odsunąć ten edukacyjny chaos, to niszczenie edukacji.

Dlatego apeluję jeszcze do państwa: nie niszczcie gimnazjów, posłuchajcie nauczycieli, posłuchajcie samorządowców, posłuchajcie tych, którzy naprawdę na edukacji się znają.